Fundacja Viribus Unitis

Nasza działalność

Fundacja VIRIBUS UNITIS w ramach swojej podstawowej działalności prowadzi punkty informacyjne o Unii Europejskiej:

  • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach - w ramach sieci RODM – partner Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
  • Europe Direct Katowice – w ramach sieci punktów informacyjnych Komisji Europejskiej, działających w państwach UE,

Do podstawowej działalności Fundacji należy również realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich, np. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W dodatkową działalność wpisuje się:

  • organizacja corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych EDUKACJA, na których prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski,

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009