Fundacja Viribus Unitis

Nasza działalność

Fundacja VIRIBUS UNITIS w ramach swojej podstawowej działalności prowadzi punkt EUROPE DIRECT Katowice - w ramach sieci punktów informacyjnych Komisji Europejskiej, działających we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Do podstawowej działalności Fundacji należy również realizacja innych projektów podejmowanych we współpracy z samorządami czy ministerstwami.

W dodatkową działalność wpisuje się organizacja corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych EDUKACJA, na których prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski, a także z zagranicy.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009