Fundacja Viribus Unitis

Europe Direct Katowice

Zapraszamy na stronę internetową punktu:

Europe Direct Katowice

Europe Direct Katowice jest punktem informacyjnym, działającym w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Komisji Europejskiej - Europe Direct. Do naszych zadań należy przybliżanie mieszkańcom regionu tematyki unijnej. Cele realizujemy poprzez udzielanie praktycznych informacji z dziedziny integracji europejskiej, w szczególności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, rynku pracy w Unii Europejskiej, możliwości edukacyjnych w innych krajach europejskich, korzystania ze szkoleń i stypendiów unijnych, praw obywateli Unii Europejskiej np. w dziedzinie ochrony praw konsumenta.

Działalność Punktu Informacyjnego Europe Direct Katowice jest prowadzona na następujących płaszczyznach:

 • prowadzenie otwartego punktu informacji europejskiej,
 • aktywne działanie w terenie m.in. poprzez:
  • - prowadzenie wykładów i warsztatów podczas konferencji, seminariów,
  • - organizowanie stoisk informacyjno-konsultacyjnych,
  • - udział w pracach jury w konkursach europejskich,
  • - prowadzenie lekcji europejskich,
  • - udział punktu w rozpowszechnianiu informacji o Unii Europejskiej dzięki współpracy z lokalnymi mediami.
 • działania promocyjne:
  • - udzielanie wywiadów
  • - promocja podczas imprez masowych
  • - patronat nad różnego rodzaju przedsięwzięciami europejskimi w regionie
 • przekazywanie informacji zwrotnej do Komisji Europejskiej oraz współdziałanie z innymi ośrodkami Europe Direct.

Otwarty punkt informacji europejskiej oferuje odwiedzającym:

 • bezpośrednie konsultacje,
 • korzystanie z bezpłatnego dostępu do Internetu,
 • korzystanie z zasobów bogato wyposażonej czytelni,
 • dostęp do ksero,
 • możliwość bezpłatnego połączenia telefonicznego z Centrum Kontaktowym Europe Direct z siedzibą w Brukseli, za pomocą numeru 00 800 67 89 10 11 , gdzie dostępne są informacje na wszelkie tematy związane z działalnością Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.
 • możliwość skorzystania z zainstalowanego w biurze Europe Direct, europejskiego serwisu informacyjnego, gdzie poprzez kanał telewizyjny "Europe by Satellite (EbS)" dostępne są bieżące doniesienia na temat działalności organów unijnych.
 • fachową obsługę punktu, prowadzonego przez wykwalifikowany personel.

Bieżąca praca punktu obejmuje:

 • prowadzenie konsultacji merytorycznych z zakresu integracji europejskiej,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania bezpośrednie, telefoniczne pod numerem (32) 702 11 64 i zadawane drogą elektroniczną przez przedstawicieli społeczności lokalnej,
 • prowadzenie stałych spotkań, wykładów otwartych dla mieszkańców województwa śląskiego oraz szkoleń dla różnych grup społecznych i zawodowych, w tym nauczycieli, samorządowców i przedsiębiorców,
 • prowadzenie lekcji europejskich dla uczniów wszystkich typów szkół,
 • dystrybucję materiałów informacyjnych i promocyjnych o Unii Europejskiej w regionie.
 • działalność Europe Direct Katowice obejmuje także udział w projektach o charakterze europejskim, organizowanych w regionie a także współpracę z partnerami lokalnymi i regionalnymi oraz mediami w zakresie informowania społeczności lokalnych na temat procesu integracji europejskiej.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009