Fundacja Viribus Unitis

Praktyki

FUNDACJA ZAPRASZA STUDENTÓW DO ODBYCIA BEZPŁATNEJ PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Czego nauczysz się na praktykach?

  • zapoznasz się z działalnością Fundacji, tym samym z funkcjonowaniem sektora NGO
  • poznasz specyfikę projektów realizowanych ze środków unijnych, a także specyfikę funkcjonowania sieciowych punktów informacyjnych
  • będziesz pomagać w organizacji i uczestniczyć w imprezach o tematyce europejskiej i związanych z realizacją projektów unijnych
  • przygotowywać materiały informacyjno - promocyjne
  • opcjonalnie: możesz nauczyć się występować publicznie poprzez prowadzenie lekcji europejskich (według dostępnych scenariuszy, bądź według autorskiego pomysłu)
  • a czasami... będziesz pomagać w bieżącej obsłudze biura :)

Oferta skierowana jest do studentów szkół wyższych. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w siedzibie Fundacji Viribus Unitis w Katowicach.

Osoby mocno zaangażowane w powierzone im zadania mają duże szanse w przeprowadzanych przez fundację procesach rekrutacyjnych.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009