Fundacja Viribus Unitis

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ W KATOWICACHMiło nam poinformować, że decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 29 marca 2013 roku Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS stała się podmiotem prowadzącym Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach. Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej to nowa sieć informacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powstała po rozwiązaniu sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. Ich celem jest przybliżanie obywatelom polskiej polityki zagranicznej (ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012 – 2016 oraz europejskiego wymiaru tejże polityki) oraz wzmacnianie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie.

Regionalne Ośrodki będą realizować te cele poprzez:

  • 1. animowanie i inicjowanie w regionie działań z zakresu współpracy międzynarodowej;
  • 2. koordynowanie inicjatyw podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
  • 3. gromadzenie materiałów, baz danych, opracowań z tego zakresu;
  • 4. zbieranie i aktualizowanie informacji o podmiotach realizujących w regionach działania z zakresu polityki zagranicznej;
  • 5. prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej dla społeczności regionu w kwestiach dotyczących UE i polskiej polityki zagranicznej;
  • 6. prowadzenie ośrodka, w którym będą udostępniane materiały, opracowania i publikacje o tematyce związanej z polską polityką zagraniczną, a konsultanci będą udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej oraz członkostwa Polski w UE.


Dzięki temu RODM stanie się:

  • 1. koordynatorem i źródłem informacji o podmiotach realizujących w regionie działania z zakresu polityki zagranicznej;
  • 2. koordynatorem i źródłem informacji o inicjatywach podejmowanych w regionach przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe z zakresu polityki zagranicznej;
  • 3. stałym punktem kontaktu między MSZ a regionalnym samorządem w sprawach międzynarodowych;
  • 4. miejscem, gdzie każdy zainteresowany obywatel będzie mógł dowiedzieć się o sprawach związanych z polską polityką zagraniczną, w tym dotyczących UE.


Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach
40-049 Katowice
Ul. Kościuszki 6
Tel./fax 32 209 17 01, 32 209 16 90

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania katowickiego Ośrodka, pełna oferta oraz zaktualizowane dane kontaktowe pojawią się wkrótce.

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009