Fundacja Viribus Unitis

WSPÓŁPRACA Z UNIWERSYTETAMI TRZECIEGO WIEKU (UTW)

Fundacja VIRIBUS UNITIS od lat współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku (UTW) oraz innymi podobnymi instytucjami działającymi na terenie województwa śląskiego.

W sprawie współpracy prosimy o kontakt:
biuro@fundacja.katowice.pl
tel: 502 769 474

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS

2009